Vester Nebel Boldklub.

 

Vester Nebel Boldklub blev stiftet 1927, muligvis 13/5. Hvem der stod bag stiftelsen vides ikke. Det var oprindeligt udelukkende en fodboldklub, men ret hurtigt føjede man nogle aktiviteter til for at skaffe penge til foreningen. Således optrådte der allerede fra 1928 ringridning en gang årligt, som regel ved den årlige sportsfest  i august.

Blandt de andre årlige aktiviteter, som på et tidspunkt kom, var fælleslæsninger (dilettant), forskellige baller og gåse- og flæske (eller ande-)spil i december, nogle gange i fællesskab med forsamlingshuset. Aktiviteterne foregik altid i sognets samlingssted, forsamlingshuset.

”Under Skæbnens Lov”. Dilettant arrangeret af V. Nebel Gymnastikforening 1951.

 

Den først kendte bestyrelse var fra 1941 og bestod af Hans Rasmussen, Niels Jespersen, Herman Christensen, Carl Buch og Otto Hansen (formand). På dette tidspunkt var også håndbold tilføjet som sportsgren, man indkøbte nemlig en håndbold samme år.

Håndbold fortsatte dog ikke under VNB, idet man allerede 1946 ønskede at lade håndboldholdet overgå til gymnastikforeningen. Det skete dog først 1949 i forbindelse med at boldklubben for en kort tid var sammensluttet med Ølufvad Boldklub. I øvrigt var der flest mænd, der spillede håndbold.

 

Ligesom gymnastikforeningen samarbejdede Boldklubben med andre foreninger. Man havde forårs- og efterårsturneringer med de andre lokale boldklubber. Boldklubben indgik i en pokalturnering mellem Rousthøje, Forum, Alslev, Hjerting, Sædding og Vester Nebel. I en årrække frem til 1942 fik V. Nebel hvert år flest point.

 

Frem til begyndelsen af 1940’erne gik det boldklubben godt, men derefter gik det tilbage. Både p. gr. a. for lille opbakning til foreningen, men også p. gr. a. økonomien. Ved generalforsamlingen 1943 forkastedes et forslag om sammenslutning med Gymnastikforeningen. Senere på året 27/10 1943 afgik hele bestyrelsen, og en ny blev valgt.

Boldklubben kørte videre i nogle år, men 1948 var der ingen generalforsamling, og reelt opløstes foreningen. I løbet af 1948 sammensluttedes boldklubben med Ølufvad Boldklub p. gr. a. splittelse. Officielt ønskede VNB dog først betingelsesløs sammenslutning med ØB 15/3 1949, og ved en generalforsamling 10/5 1949 i ØB vedtoges sammenslutningen.

 

V. Nebel Boldklub genopstod imidlertid 5/7 1949 ved en generalforsamling p. gr. a. uenighed med ØB. Man måtte dog indkalde til ny generalforsamling 12/7, da den første var ulovlig grundet for ringe annoncering. En ny bestyrelse blev valgt og foreningen kunne fortsætte. Primusmotor ved genoprettelsen og fortsættelsen af boldklubben var Børge Nielsen, V. Nebel.

 

For at få større opbakning prøvede man at markere foreningen lidt mere. Den 14/8 1949 holdtes sportsfest med både fodbold- og håndboldkampe, herunder også kvindefodbold. Atletik med 100 og 400 m. løb stod på programmet. Festen afsluttedes med fællesspisning og bal.

Tre år efter forsøgte man sig med en sportsuge 30/6 – 6/7 1952. Det blev dog ikke vellykket, og sportsugen startede først onsdag aften.

 

Årene efter genoprettelsen var præget af dårlig økonomi i Boldklubben. Kontingentet var lavt, og de tiltag man forsøgte sig med gav ofte underskud. Man arrangerede forskellige baller for at få indtægter til foreningen, men de gav desværre ofte underskud.

For at bedre økonomien holdt man fra 1950 fælles afslutningsfest med Gymnastikforeningen, og senere også sportsfest.

Dermed blev vejen banet for en sammenslutning med Gymnastikforeningen, og ved et bestyrelsesmøde 10/11 1953 ønskede bestyrelsen i fuld enighed sammenslutningen.

På en ekstraordinær generalforsamling 24/11 1953 vedtoges sammenslutningen med 13 mod 1.

 

Stykket er et uddrag af jubilæumsskriftet udgivet i anledning af Vester Nebel Idrætsforenings 100 års jubilæum.

 

Hjemmeside