Brev til Peder Sørensen Hygum anno 1840.

 

Hvad skrev man til hinanden i gamle dage? Det har naturligvis været lige så forskelligt som nu om dage. Et eksempel er dette brev fra 1840. Det er skrevet af Søren Mortensen (23/10 1785 – 28/11 1865) fra Hygum (nuværende Hygumvej 45) til sønnen Peder Sørensen Hygum, som aftjente sin værnepligt i København. Hvis man nærlæser sidste del af brevet kan man ane en hjertelig humor!

I øvrigt kan man se hele arkivets samling af breve vedr. Peder Sørensen ved at klikke her

 

Peder Sørensen Hygum

Ved Første Jydske Infanderi

Regimendt 6 Compagnie No 83.

i Kjøbenhavn

Hermed følger en Pakke mærket P S H No 83.

 

Hjerte Elskende Kjære Søn!

Din Kjerkommende Skrivelse af 11 dennes haver vi Rigtig bekommet og seer deraf at du liger i Sjæland og haver god Helbreed og Sundhed og lever fornøyelig og vel! Hvilken er os en stor glæde og Fornøyelse at spørge fra dig og vi kan Gudskee Tak tilmelde dig same glædelig Tidende igjen at vi alle er friske og Slider Tiden i Fornøyelse, og haver Høet bjerget, og gav Gud være lovet godt. Vi har just i disse Dage begyndt med rughøsten og giver ogsaa godt. Dersom Gud vil unde os godt Veirlig at faae det bjerget da bliver Aulen gandske god saa den ikke har været bedre i flere Aar. -Undtagen Boghvæden det er alle steder hvor mand seer Ringe! -Ellers iøvrigt godt. Vi seer ogsaa at du venter disse Strømper tilligemed med noget Stopegarn Hvilke alsammen sendes dig: ialt 3 Par Kort Strømper tillige med noget Stope Garn, hvilke sendes dig tillige med Brevet, med skipper Hans Peder Clausen fra Fanøe. Vi lader dig ogsaa Herveed vide at din broder Rask skal til Varde om Michelsdag i din forige Plads Hos Kjøbmand Knud Cristensen! Nu veed vi ikke mere at tilmelde dig denne Gang! Jo Holt jeg som skriver erindre indnu noget Nyt som Vi ikke kalder godt: -der er 2 Piger Frugtsomelig i vores Bye, og det er Peder Sønegaards lille Maren og Hans Cristensens Pige hende kjender du vist nok ikke. Hun er fra Traesborg og tjente forige ved Søren Hansen Astrup efter deres Egen sigelse er di Frugtsomelig bege Ved Cristen Jepsen fra OxVang; som Tjener ved Hans Cristensen Hygum. Dette Nyt kalder vi ikke godt; men hvad skal mand sige: --iøvrigt Hvad os selv er angelegen da haver vi Gudskee Tak god Lykke: Vores Hope har en deilig god Føel, som er en sort Hors, vores Gjes har ogsaa givet godt Yngel vi har 24 Raske Unger. Bierne er ikke gode di bleve daarlig i det kolde Veir og har slet ikke givet noget sværme. Dine Faar i Hjerting di har gjørt god Fremgang og lyges Vel og bliver der igjen! --Nu intet Vidre denne Gang ind Ritig Helsen og Vænskab fra mig og dine Brødre og Sødstre og øvrige Farmilier og Paarørende Vænner og bekjendre:---

Din oprigtige Fader

Søren Mortensen

Hygum d 23 August 1840

 

Hermed følger en Pakke Mærket P S H No 83

 

Hjemmeside