Bundesen-familien i Vester Nebel.

 

Af Henning Jørgensen 2/7 2006.

 

I slutningen af 1800-tallet var Bundesen-familien en meget stor familie i Vester Nebel. I dag er der ikke flere af familien i sognet.

Familien kom til sognet i 1847, da møller og møllebygger Jens Bundesen (ca. 1791 – 17/10 1883) købte Nebelgård på en auktion. Jens Bundesen var født i Hejnsvig sogn, men kom som helt ung til Starup sogn, da hans far døde ret ung, og hans mor blev gift igen med en mand derfra.

 

 Jens Bundesen

 

Jens Bundesen blev gift med Kirsten Nielsdatter (ca. 1809 – 3/1 1863) fra Ansager omkring 1829, og de overtog Ansager mølle og møllegård. Hvorfor de solgte denne, vides ikke. Jens Bundesen havde dog en bror der var møller i Skads sogn, og han har måske derfor øjnet større muligheder i egnen heromkring end i Ansager?

Nebelgård havde dengang en mølle, og gården blev drevet som møllegård indtil gården nedbrændte. Derefter blev gården drevet som en almindelig landbrugsejendom. Jens Bundesen var desuden sognefoged, sognerådsmedlem, medlem af amtsrådet en periode og stillede op til landstingsvalg (uden at blive valgt ind). Hans kone døde på Nebelgård i 1863, og han selv på Lilbæk hos en datter i 1883.

Da familien kom til Vester Nebel i 1847, havde de 8 børn. Alle disse 8 børn fik deres liv og virke i V. Nebel sogn. I Vester Nebel fik de deres sidste barn, sønnen Niels Nørgaard Bundesen. Niels Nørgaard Bundesen (født 27/4 1848) var den eneste, som ikke levede sit voksenliv i V. Nebel sogn.

Den ældste af børneflokken var datteren Johanna Schmidt Andsager (8/2 1829 – 5/9 1863). Hun blev gift 22/11 1851 med gårdejer Jens Kirkeby Lauridsen, Grønvang i Nebel. Efter hendes tidlige død i 1863 blev Jens Kirkeby Lauridsen gift igen 12/11 1864 med hendes yngre søster Else Katrine Bundesen (21/9 1836 – 11/5 1874). Også hende overlevede Jens K. Lauridsen, og han blev gift 3. gang med Ane Marie Nielsen – som dog ikke var datter af Jens Bundesen. Ingen af deres børn blev boende i sognet.

Den næstældste i børneflokken var Niels Frederik Bundesen (2/4 1831 – 24/6 1876). Han blev gift 28/11 1872 med Mette Susanne Pedersen fra Bryndum. Ved giftermålet købte de noget jord fra Nebelgård og byggede den gård, som i dag er kendt som ”Røgerigården”. Mette Susanne Pedersen døde allerede 4/3 1873, og Niels Frederik Bundesen blev derfor gift 2. gang 3/12 1873 med Ane Pedersen Haahr (en søster til dengang afdøde lærer Haahr i V. Nebel). Heller ikke i dette ægteskab kom der børn, og allerede 1876 døde NF Bundesen.

Hans enke havde derefter NF Bundesens yngre bror Hans Schmidt Bundesen som gårdbestyrer. Han blev gift 18/12 1880 med Hansine Nielsen fra Fåborg sogn og overtog gården efter enken. De fik en eneste søn, som de opkaldte efter Niels Frederik Bundesen. Denne søn Niels F. Bundesen overtog senere gården, og dennes søn Harald Bundesen overtog gården efter Niels Bundesen. Hansine Nielsen døde allerede 1884, og Hans S. Bundesen blev senere gift igen med Ane Marie Nielsen, enken efter svogeren Jens Kirkeby Lauridsen.

Den næste i søskendeflokken var Mette Kirstine Bundesen (3/12 1832 – 2/4 1923). Hun blev gift 21/10 1865 med Hans Jessen Poulsen fra Blåholm, og de overtog Lilbæk samme år. Egentlig skulle hun have været gift med en søn fra Lilbæk, Niels Thomsen, men han døde inden giftermålet. Mette Kirstine og Hans Jessen Poulsens søn Niels Thomsen Poulsen blev derfor opkaldt efter denne Niels Thomsen. Niels Thomsen Poulsen, kendt som ”Niels Thamsen”, overtog gården efter forældrene. Han var ugift og havde en søster som husbestyrerinde.

Jens Bundesens søn Andreas Carl Bundesen blev gift 5/10 1867 med Dortea Marie Hansen fra Roust. De havde først en ejendom, som lå ved siden af Hans Verner Haahrs gård, og AC Bundesen ernærede sig her som snedker. I 1873 overtog de Nebelgård efter Jens Bundesen og boede her til deres død. Ingen af deres børn blev boende i sognet.

Den næste i flokken var Bunde Bundesen (26/10 1839 – 6/3 1906). Han købte 1873 et stykke jord fra Nebelgård og byggede ejendommen ved ”Skallesøen”. Her blev han gift 7/1 1874 med Nielsine Kirstine Pedersen fra Rousthøje. De solgte dog ejendommen allerede 1881 og overtog i stedet et husmandsbrug i Skærbæk (i V. Nebel sogn), hvor de boede til deres død. Her ernærede Bunde Bundesen sig som tømrer. Deres søn Jens Bundesen (snedker) overtog ejendommen efter dem, og hans søn Bunde Kristian Bundesen overtog igen ejendommen efter Jens Bundesen.

Den sidste i børneflokken var Jens Christian Bundesen (18/11 1843 – 16/10 1932). Han blev gift 01/2 1872 med kusinen Kirsten Svenningsen fra Starup sogn, og de købte samme år Foldgårdsholm. Jens Chr. Bundesen var daglejer, og Kirsten var vaskekone. Da de senere solgte ejendommen flyttede de til det hus i Nebel, som Ernst Kristensen har i dag. Ingen af deres børn bosatte sig i sognet.

 

Hjemmeside