Vester Nebel Andelsmejeri.

Vester Nebel Andelsmejeri i Vester Nebel, Esbjerg kommune, blev stiftet 1908 og lod bygninger opføre i løbet af efteråret. Opførelsen kostede 12.500 kr samt 850 kr for skorstenen (mejeriskorstenen blev væltet 1981). Mejeriet blev indviet 1/1 1909.

Vester Nebel Andelsmejeri ca. 1925.

Ved indvielsen var der 58 leverandører. Frem til 1/5 kom yderligere 14 leverandører, således der var 72 i alt. Leverandørerne var landmændene fra sognet samt nogle fra nabosognene. Da der var flest var der 113 leverandører. Ved lukningen i 1966 var der 82 tilbage. Til sammenligning er der i dag 2 mælkeproducenter i området. Det første mejeribestyrerpar var Marie og Peter Johansen, som virkede frem til 1/11 1949. Herefter fulgte sønnen og svigerdatteren Mary og Viktor Johansen frem til lukningen.

Mejeriet var et ganske almindeligt landsbymejeri. Der var smørmejeri, men der blev på intet tidspunkt produceret ost. 1926 – 30 blev solgt konsummælk til Esbjerg. Det lille mejeri blev udvidet, tilbygget og ombygget 1935. Man nåede også at anskaffe tankbil. Men som overalt blev konkurrencen hårdere i 1960’erne. I området blev Esbjerg-mejerierne slået sammen med lukning af de mindre mejerier til følge. 1966 blev det besluttet at lægge Vester Nebel Andelsmejeri ind under Mejeriselskabet Esbjerg og at lukke mejeriet, hvilket skete 1-4 1966.

Efter lukningen blev mejeribygningen solgt som privat beboelse. 1981 – 1987 var bygningen ejet af den religiøse orden ”Den Hvide Orden”. Ved den efterfølgende ejer var bygningen 3 måneder udlejet til Dansk Flygtningehjælp.

”V. Nebel Mejeri, Ungdomspension og Værkstedsskole” – nu ”Det Gamle Mejeri” - overtog bygningen i 1988. Denne selvejende institution, som blev startet af en gruppe forældre til sent udviklede i Esbjerg i 1988, omdannede mejeriet til en værkstedsskole og ungdomspension for svage og sent udviklede unge mennesker. De unge mennesker hovedsageligt i alderen 17 – 25 år indbefatter hjerneskadede, psykologisk skadede og unge, der blot er ”almindeligt tilbagestående”, som uden hjælp ikke ville kunne begå sig i samfundet. Gennem arbejdstræning og botræning på ”Det Gamle Mejeri” er det hensigten efterhånden at få sluset de unge mennesker ud i samfundet. Overgangen til selvstændig bolig kan evt. ske gennem institutionens 2 bofællesskaber i Esbjerg.

I dag har institutionen plads til 19 elever, som alle får udarbejdet en handlingsplan til afklaring af deres behov og kompetencer. Undervisningen sker gennem værkstedstimer, og der er ingen traditionelle klassetimer. Mejeriets lokaler er omdannet til institutionens kontorer, køkkenværksted, træværksted, metalværksted samt serviceværksted. I værkstederne får eleverne grundlæggende arbejdstræning. Herudover er der indrettet værelser til bosiddende elever.

Udover Vester Nebels gamle mejeribygning har den selvejende institutions afdeling ”Værkstedsskolen” opkøbt de gamle foderstofbygninger i Vester Nebel 2003 samt forpagtet ”Nebel Sø” (en put-and-take sø) siden 2005. I de gamle foderstofbygninger er indrettet forskellige værksteder og her såvel ved ”Nebel Sø” får de unge en mere videregående arbejdstræning. Der er tilknyttet i alt ca. 13 ansatte (pædagoger, faglærere, kontorpersonale) til institutionen.

 

Hjemmeside