Smedjen i Lifstrup.

 

 

Under opdyrkningen og bosættelsen af Lifstrup Hede i slutningen af 1920’erne og 1930’erne fandt man ud af, at man kom til at mangle en smed i den nye landsby. 7 gårdmænd/husmænd i Lifstrup tog derfor initiativ til udstykningen af en grund og opførelse af en smedje. Smedjen kom til at ligge på nuværende Lifstrup Hovedvej 13.

Den første smedemester i 1931 var A. L. Pedersen. Han videresolgte dog smedjen sidst på året samme år til Harald Nielsen. Harald Nielsen var gift med Karen Christensen, og den lille smedje blev deres livsgerning. Smedjen blev kendt udover sognet, da Harald Nielsen sammen med kartoffelavler Åge Christensen konstruerede og producerede Åge Christensens patenterede Lift-up kartoffeloptager.

Sidst i 1960’erne var der ikke længere basis for smedeværkstedet i Lifstrup, og Harald Nielsen begyndte at arbejde andetsteds, men udførte stadig reparationer i fritiden.

Efter Harald Nielsens død solgte Karen Nielsen bygningerne til en autoforhandler, der i nogle år solgte brugte biler fra stedet. Senere har huset været anvendt til forskelligt.

 

Den gamle smedje i Lifstrup ca. 1935. Fotograf ukendt.

 

Hjemmeside