Vester Nebel Gymnastik- og Idrætsforening.

 

VNGI opstod ved en fusion af Vester Nebel Gymnastikforening og Vester Nebel Boldklub. Oprettelsen skete ved en stiftende generalforsamling 12/1 1954. Foreningen skulle samle aktiviteterne fra de to gamle foreninger. Fodbold, håndbold og gymnastik.

Bestyrelsen bestod vistnok af 7 personer, og der var tre underudvalg: fodbold, håndbold og gymnastik.

Foreningen var medlem af JBU (Jysk Boldspilleunion) og RAG (Ribe Amts Gymnastikforeninger).

Til gymnastikken anvendtes forsamlingshuset frem til 1956. Derefter gik man over til at anvende gymnastiksalen på den nye skole i V. Nebel.

Gymnastikholdet 1958/59. Sidste år hvor gymnastikken foregik i forsamlingshuset, og sidste gang hvor Hans Nielsen deltog.

 

Alt efter tilslutning var der 3 gymnastikhold: et karlehold, et pigehold og et konehold. Fodbold var der to hold: et karlehold og et drengehold. Håndbold var der 2 hold: et pigehold og et karlehold.

Det var ret forskelligt fra år til år, om alle hold var der, og hvor stor tilslutningen var. Et eksempel på et år med mange aktive var i 1956 med følgende aktive medlemmer:  karleholdet i gymnastik, 22, pigeholdet i gymnastik, 19, koneholdet i gymnastik, 16, karleholdet i håndbold, 20, pigeholdet i håndbold, 10, karleholdet i fodbold, 22, og drengefodboldholdet, 16.

 

Ligesom ved gymnastik- og fodboldforeningerne lavede man forskellige arrangementer for bl. a. at få penge til foreningen. Eksempler på disse arrangementer (som alle var videreførelse af de to gamle foreningers aktiviteter): fastelavnsfester, bal, gåse- og andespil, ringridning, fælleslæsninger (dilettant), sportsfester, børnesportsfester og gymnastikopvisninger.

 

VNGI var kun et kort kapitel. 11/11 1959 havde man et møde med Ølufvad Gymnastik og Idrætsforening vedr. sammenslutning af de to foreninger. Man er positiv i Ølufvad, men sammenslutningen finder dog ikke sted straks.

Ved et nyt fælles bestyrelsesmøde 24/2 1961 vedtog man atter at arbejde på sagen om sammenslutningen. Betingelserne er nærmere omtalt under Ølufvad Gymnastik- og Idrætsforening.

Fusionen vedtoges på en ekstraordinær generalforsamling 1961, og ved en stiftende generalforsamling 6/3 1961 blev VNGI og ØGIF fusioneret til VNØ.

 

Beretningen er en del af jubilæumsskriftet udgivet i forbindelse med VNI’s 100 års jubilæum 2006.

 

Hjemmeside